1 %

Bastak

تماس با ما

فايناتور Pohl جهت برش هسته ها

فايناتور Pohl جهت برش هسته ها (روش Bipea Ref 204-1104) كه براي برش هسته ها از مغزهاي مغذي (نشاسته اي) و زجاجيه (شيشه اي) استفاده مي شود.

 

درصد هسته های مغذی یا نشاسته ای موجود در گندم دوروم یک فاکتور مهم کیفیت برای صنعت ماکارونی است.

 

برای دستیابی به عملکرد مناسب سمولینا ، هسته های دوروم در حالت ایده آل باید شیشه ای و غیر غذایی باشند.

 

مقادیر دوروم با بیش از 20٪ هسته مغذی ممکن است به عنوان نامناسب برای تولید سمولینا رد شود و مجازات قیمتی را تحمل کند.

Get Offer

فايناتور Pohl جهت برش هسته ها