1 %

Bastak

تماس با ما

جهاز إضافة المحسنات

سرعت موتور باید با سرعت متغیر الکترونیکی تنظیم شود به گونه ای که 10-300 گرم از پیشونی اندازه گیری شود

 

دقت: 2٪

 

دمای محیط کار: 0-50 درجه سانتی گراد

 

ظرفیت تغذیه بانکر: 50 dm3. در صورت لزوم بزرگتر می شود

 

نياز به برق: 220-240 V

 

در دوز دقیق استفاده از پیشوندهای مختلف / مواد افزودنی به آرد در طی فرآیند فرز استفاده می شود

 

سرعت موتور باید با سرعت متغیر الکترونیکی تنظیم شود به گونه ای که از 10-300 گرم از پیشونی استفاده شود ، تنظیم کننده ولتاژ برای محافظت از پانل های برقی وجود دارد.

 

ماده مورد استفاده در ساخت و ساز مطابق با مقررات غذایی است

 

موتور تغذیه: همراه مستقیم.

Get Offer

جهاز إضافة المحسنات