1 %

Bastak

تماس با ما

تقسیم کننده نمونه 13000

این دستگاه مدل 13100 ساخت شرکت باستاک است. این دستگاه محصولی راکه باید برای تحلیل حاضر شود به شکل مشابه به دو قسمت مساوی تقسیم می کند. نمونه در مخزن بالائی دستگاه گذاشته می شود و با باز کردن در پوش که در قسمت پایینی دستگاه قرار گرفته است نمونه به بخش داخلی ریخته می شود. نمونه از بین 38 بخش مجزا موجود در دستگاه رد شده و نمونه مخلوط شده به دو قسمت کاملا مساوی تقسیم می شود. نمونه هایی که به دو قسمت مجزا تقسیم شدند در دو ظرف متفاوت جمع آوری می گردند. این دستگاه در تحلیل های موازی (دو گانه) انجام گرفته بر روی نمونه ها، نتایج خیلی مشابه و نزدیک به هم را فراهم می سازد. تمام قسمتهای دستگاه از مس و آلیاژ برنج ساخته شده است. دستگاه دارای گارانتی مادام العمرضد زنگ زدگی است. دستگاه به راحتی قابل استفاده بوده و دارای طراحی ارگونومیکی می باشد. 

Get Offer

تقسیم کننده نمونه 13000