1 %

Bastak

تماس با ما

آسیاب آزمایشگاهی غلطکی سمولینا مدل 4500-S

آسیاب آزمایشگاهی غلطکی مدل  4500-S  ساخت شرکت باستاک می باشد.دستگاه آسیاب آزمایشگاهی غلطکی سمولینا برای آسیاب کردن گندمهای خشک و مرطوب استفاده می شود.دستگاه از دو قسمت خرد کننده و نرم کننده تشکیل شده است .گندم با عبور از میان غلطکها آسیاب شده و سمولینای درشت و سبوس ، پس از عبور از الک در مخزن مربوطه جمع آوری می شود. در قسمت غربال دستگاه از الک 850 میکرونی استفاده شده است.سمولینای به دست آمده از قسمت خرد کننده را می توان در قسمت نرم کننده دستگاه ، به آرد و سمولینای ریز و درشت تبدیل کرد. در این قسمت از الک های 160 و 280 میکرون به طور پشت سر هم استفاده شده است.سه والس در قسمت خرد کننده و سه والس در قسمت نرم کننده و در مجموع شش والس مورد استفاده قرار گرفته اند.در جلوی دستگاه قسمتهای غربال کننده وجود دارند. در پاساژ اول دستگاه، زیر قسمت غربال کننده یک مخزن و در قسمت نرم کننده 2 مخزن و در مجموع سه مخزن جمع کننده وجود دارد . طول بخش غربال دستگاه  بین 340 و 360 میلیمتر می باشد.برای روشن کردن پاساژ اول از کلید 1-0-2 و برای روشن کردن پاساژ دوم از کلید 0-1 استفاده شده است. پاساژ اول می تواند در جهت مخالف نیز کار کند در نتیجه پس از تخلیه کامل الک و سوییچ کردن به جهت مخالف، می تواند عمل پودر کردن را انجام دهد.ظرفیت پودر کردن دستگاه 100 گرم بر دقیقه می باشد.راندمان آرد کردن بسته به کیفیت گندم حداکثر 40 تا 70 درصد می باشد.این دستگاه با جریان الکتریسیته ای معادل ٣۸۰ ولت و ۵۰ هرتز کار می کند .حجم بیرونی دستگاه ۹۰۰ ×٧۰۰×٧۰۰ میلیمتر و وزن آن 110 کیلوگرم است.

Get Offer

آسیاب آزمایشگاهی غلطکی سمولینا مدل 4500-S