1 %

Bastak

تماس با ما

مترهای رئوگرافی خمیر

ابزارها می توانند مشخصات رئولوژیکی آرد را تجزیه و تحلیل کنند.

 

خاصیت ارتجاعی آرد را تعیین کنید.

 

میزان جذب آب آرد را تعیین کنید.

 

می توان اثرات افزودنی آرد را اندازه گرفت.

 

دارای 4 کشو تخمیر برای ظرفیت تست بیشتر است.

 

ساخته شده در رایانه با صفحه لمسی.

 

تایمر و هشدار داخلی برای کشوهای تخمیر.

Get Offer

VİDEO

مترهای رئوگرافی خمیر